กิจกรรมใน บ้านไร่แทนไท (English Followed)

รูปกิจกรรม

https://tantaifarm.com/go/activities

## กิจกรรมรวมในราคาห้อง
– ว่ายนํ้าในสระน้ำเกลือ
– Zipline ชุดเล็ก เล่นได้ตลอด
– Zipline ชุดใหญ่ เด็กไม่เกิน 60 กก. แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน แล้วเล่นหลังอาหารเช้า
– บ่อทราย
– พายเรือเล็กๆ
– เดินเล่นในสวน
– บ้านใต้ต้นไม้ 2 ที่ ปีนป่ายเน็ต เล่นชิงช้า
– สวนพืชผสมผสาน
– สวนดอกกุหลาบ
– หนังกลางแปลง มีเฉพาะวันเสาร์ (18:00-22:00)

## กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย
– เก็บลูกหม่อน กล่องละ 200g 60 บาท มีเก็บตามฤดูกาล
– ให้อาหารปลา/อาหารไก่ ถุงละ 20 บาท
– กิจกรรมเก็บไข่ไก่ 60 บาท นำไข่กลับบ้าน 1 กล่องๆละ 6 ฟอง เพิ่มฟองละ 10 บาท

Video Zipline
https://youtu.be/EMsfgvhDOI8

รูปในห้องและกิจกรรมบางส่วน
Farm Intro Video
https://youtu.be/Y4-LyPv6se8

Activities in Tantai Eco Farm

Pictures Of Various Activities

https://tantaifarm.com/go/activities

## กิจกรรมรวมในราคาห้อง
– ว่ายนํ้าในสระน้ำเกลือ
– Zipline ชุดเล็ก เล่นได้ตลอด
– Zipline ชุดใหญ่ เด็กไม่เกิน 60 กก. แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน แล้วเล่นหลังอาหารเช้า
– บ่อทราย
– พายเรือเล็กๆ
– เดินเล่นในสวน
– บ้านใต้ต้นไม้ 2 ที่ ปีนป่ายเน็ต เล่นชิงช้า
– สวนพืชผสมผสาน
– สวนดอกกุหลาบ
– หนังกลางแปลง มีเฉพาะวันเสาร์ (18:00-22:00)

## กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย
– เก็บลูกหม่อน กล่องละ 200g 60 บาท มีเก็บตามฤดูกาล
– ให้อาหารปลา/อาหารไก่ ถุงละ 20 บาท
– กิจกรรมเก็บไข่ไก่ 60 บาท นำไข่กลับบ้าน 1 กล่องๆละ 6 ฟอง เพิ่มฟองละ 10 บาท

Video Zipline
https://youtu.be/EMsfgvhDOI8

รูปในห้องและกิจกรรมบางส่วน
Farm Intro Video
https://youtu.be/Y4-LyPv6se8