You are currently viewing ธรรมชาติคือครู: เรียนรู้จากระบบนิเวศ สร้างชีวิตยั่งยืนด้วย Permaculture

ธรรมชาติคือครู: เรียนรู้จากระบบนิเวศ สร้างชีวิตยั่งยืนด้วย Permaculture

ธรรมชาติคือครู: เรียนรู้จากระบบนิเวศ สร้างชีวิตยั่งยืนด้วย Permaculture

บทนำ: ธรรมชาติ: แหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ

เพื่อนร่วมงานที่รัก

ลองนึกภาพป่าเขียวขจี เต็มไปด้วยชีวิตที่หลากหลาย ต้นไม้แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา สัตว์ต่างๆ หาอาหารและที่พักพิง ดอกไม้บานสะพรั่งดึงดูดแมลงผสมเกสร น้ำตกไหลรินอย่างสงบ ลำธารใสไหลผ่านหินก้อนใหญ่ ระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบนี้ เปรียบเสมือนครูผู้ยิ่งใหญ่ เต็มไปด้วยบทเรียนอันล้ำค่าที่รอให้เราเรียนรู้

ธรรมชาติสอนให้เรารู้จักความสมดุล ระบบนิเวศแต่ละแห่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงถึงกัน พืชสัตว์ จุลินทรีย์ แร่ธาตุ ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อกันและกัน การเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ

ลองนึกภาพป่าที่ถูกทำลาย สัตว์ป่าสูญเสียที่อยู่อาศัย ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ลำธารแห้งเหือด ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม ไร้ชีวิตชีวา

Permaculture: เลียนแบบธรรมชาติ

Permaculture คือปรัชญาการออกแบบที่เลียนแบบธรรมชาติ มุ่งสร้างระบบที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเอง และกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการธรรมชาติเพื่อออกแบบระบบเกษตร น้ำ พลังงาน ป่าไม้ และชุมชน

Permaculture ต่างจากเกษตรแบบดั้งเดิมที่เน้นการใช้สารเคมีและเครื่องจักร Permaculture มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับธรรมชาติ ใช้พลังงานธรรมชาติ ปลูกพืชพรรณหลากหลายชนิด สร้างระบบนิเวศที่สมดุล

หลักการสำคัญของ Permaculture

Permaculture มีหลักการสำคัญ 12 ประการ หลักการเหล่านี้ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทาง ช่วยให้เราออกแบบระบบที่ยั่งยืน

 • สังเกตและเรียนรู้จากธรรมชาติ: สังเกตระบบนิเวศ เรียนรู้จากธรรมชาติ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
 • รับมือกับการเปลี่ยนแปลง: ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง
 • ทำงานร่วมกับธรรมชาติ: ไม่ต่อสู้กับธรรมชาติ แต่ทำงานร่วมกับธรรมชาติ ใช้พลังงานธรรมชาติ ปลูกพืชพรรณหลากหลายชนิด สร้างระบบนิเวศที่สมดุล
 • คิดอย่างเป็นระบบ: มองภาพรวม เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ออกแบบระบบที่เชื่อมโยงถึงกัน
 • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสีย รีไซเคิล
 • สร้างความหลากหลาย: ปลูกพืชพรรณหลากหลายชนิด เลี้ยงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ สร้างระบบนิเวศที่สมดุล
 • ดูแลความยั่งยืน: ออกแบบระบบที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม
 • แบ่งปันความรู้: แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ช่วยเหลือผู้อื่น
 • สร้างชุมชน: สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปันทรัพยากร
 • ดูแลจิตใจ: ดูแลจิตใจ เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
 • ดูแลโลก: ดูแลโลก รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างอนาคตที่ยั่งยืน

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์: สัมผัสวิถีชีวิต Permaculture

ลองนึกภาพฟาร์ม Permaculture เต็มไปด้วยพืชพรรณหลากหลายชนิด สัตว์ป่าเดินเล่นอย่างอิสระ น้ำตกไหลรินอย่างสงบ

ที่ฟาร์ม Tantai Eco Farm Stay ของผม เราใช้หลักการ Permaculture ในการออกแบบระบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น:

 • สวนป่า: เราปลูกพืชผัก ผลไม้ ต้นไม้ใหญ่ ไว้ด้วยกัน ต้นไม้ใหญ่ช่วยพรางแสงแดด สร้างร่มเงาให้กับพืชผัก รากไม้ช่วยปรับสภาพดิน ใบไม้ร่วงหล่นทับถมกลายเป็นปุ๋ย
 • ระบบน้ำ: เราเก็บน้ำฝน ใช้ระบบน้ำหย滴 (drip irrigation) เพื่อรดน้ำ ลดการสูญเสียน้ำ
 • พลังงาน: เราใช้แผงโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล
 • การจัดการขยะ: เราลดการผลิตขยะ รีไซเคิล และใช้หลักการ компоสต์ (composting) เปลี่ยนเศษอาหาร ใบไม้ เป็นปุ๋ย

วิถีชีวิต Permaculture ไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตร แต่มันคือการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ อยู่แบบพึ่งพาตนเอง ลดการใช้ทรัพยากร และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

คำถามที่พบบ่อย

เพื่อนร่วมงานหลายคนมักถามคำถามเกี่ยวกับ Permaculture เช่น:

 • Permaculture เหมาะกับทุกคนหรือไม่? Permaculture สามารถปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสวนหลังบ้าน ฟาร์มขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ในเมือง
 • อะไรคืออุปสรรคในการนำ Permaculture ไปใช้? อุปสรรคหลักๆ คือความรู้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่มีทรัพยากรมากมาย เช่น คอร์สเรียน หนังสือ เว็บไซต์ ที่ช่วยให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมได้
 • เริ่มต้นใช้ Permaculture ที่บ้านอย่างไร? เริ่มต้นง่ายๆ โดยการปลูกพืชผักสักกระถาง ลดการใช้สารเคมี เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ компоสต์ (composting)

อยากเรียนรู้เพิ่มเติม

หากเพื่อนร่วมงานสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Permaculture ผมมีเว็บไซต์ หนังสือ และช่องยูทูป แนะนำ ยินดีแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์

สรุป:

Permaculture เป็นมากกว่าแค่การออกแบบระบบ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีมองโลก Permaculture ช่วยให้เราสร้างระบบที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

เพื่อนร่วมงานคนไหนสนใจอยากสัมผัสวิถีชีวิต Permaculture ลองมาเที่ยวที่ Tantai Eco Farm Stay ดูสิครับ พวกเราจะพาคุณไปทัวร์ฟาร์ม เรียนรู้เกี่ยวกับ Permaculture และสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

Leave a Reply