You are currently viewing 4 วิธีที่จะดึงดูดเด็กออกจากจอ Tablet

4 วิธีที่จะดึงดูดเด็กออกจากจอ Tablet

เด็ก ๆ ในปัจจุบันใช้เวลาอยู่กับหน้าจอทีวีหรือแท็บเล็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก ๆ ทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ผู้ปกครองจึงควรหาวิธีดึงดูดเด็กออกจากหน้าจอทีวีหรือแท็บเล็ตและหันมาทำกิจกรรมอื่น ๆ แทน

ผมมี 4 วิธีเสนอที่จะดึงดูดเด็กออกจากจอ TV หรือ Computer/Tablet.

จัดหากิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ

เด็ก ๆ มักเบื่อง่าย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดหากิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจให้พวกเขาทำ กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงการเล่นของเล่น ระบายสี วาดรูป เล่นกีฬา เต้นรำ หรือทำอาหาร สิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนกิจกรรมให้บ่อยๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ไม่เบื่อ

ผู้ปกครองสามารถหากิจกรรมที่เด็ก ๆ สนใจได้จากหลายแหล่ง เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต โรงเรียน หรือชุมชน ผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เด็ก ๆ เลือกกิจกรรมที่พวกเขาชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นอย่างเต็มที่

ใช้เวลาร่วมกัน

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดเด็กออกจากหน้าจอคือการใช้เวลาร่วมกันกับพวกเขา สิ่งนี้อาจรวมถึงการอ่านหนังสือ เล่นเกมส์ เดินเล่น หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสนใจกับเด็ก ๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพวกเขา

เมื่อผู้ปกครองใช้เวลาร่วมกันกับเด็ก ๆ จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกใกล้ชิดกับผู้ปกครองมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะทางสังคมและอารมณ์ เช่น การแบ่งปัน การทำงานเป็นทีม และอดทนรอคอย

สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

เด็ก ๆ มักต้องการผ่อนคลายหลังจากใช้เวลาอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน คุณสามารถช่วยพวกเขาผ่อนคลายได้โดยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สิ่งนี้อาจรวมถึงการปิดไฟ เล่นเพลงเบา ๆ หรืออ่านหนังสือให้ฟัง สิ่งสำคัญคือต้องทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสบายใจและผ่อนคลาย

ผู้ปกครองสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในห้องนอนของเด็ก ๆ ได้โดยจัดห้องให้น่าอยู่ ตกแต่งด้วยสีสันสดใส และจัดให้มีของเล่นหรือหนังสือที่เด็ก ๆ ชอบอ่าน

เป็นแบบอย่างที่ดี

เด็ก ๆ เรียนรู้จากพ่อแม่ ดังนั้นหากคุณต้องการให้พวกเขาใช้เวลาหน้าจอให้น้อยลง คุณควรเป็นแบบอย่างที่ดีและใช้เวลาหน้าจอให้น้อยลงด้วย

ผู้ปกครองควรจำกัดเวลาในการดูทีวีหรือใช้แท็บเล็ตของตัวเอง ผู้ปกครองควรทำกิจกรรมอื่น ๆ แทน เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือเดินเล่น

สรุปแล้ว

การใช้หน้าจอมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก ๆ ทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ผู้ปกครองจึงควรหาวิธีดึงดูดเด็กออกจากหน้าจอทีวีหรือแท็บเล็ตและหันมาทำกิจกรรมอื่น ๆ แทน 4 วิธีข้างต้นเป็นวิธีที่จะช่วยผู้ปกครองดึงดูดเด็กออกจากหน้าจอได้ ผู้ปกครองควรเลือกวิธีที่เหมาะกับเด็ก ๆ แต่ละคนและควรทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก ๆ เป็นประจำ

Leave a Reply